Print
 
Se detaljeret kontaktoplysninger
Til forsiden
Navigation:  Peder Lykke Centret  »  Mangfoldighed

Mangfoldighed

Peder Lykke Centret blev i sommeren 2013 udvalgt af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som det første mangfoldighedsplejehjem i Københavns Kommune.
 
Hvad er et mangfoldighedsplejehjem?
Et mangfoldighedsplejehjem er et sted, hvor mennesker med forskellige nationaliteter bor mellem hinanden på tværs af etnicitet, religion og sprog. Vores mangfoldighedsplejehjem henvender sig derfor til alle - både etnisk danskere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
 
På Peder Lykke Centret forstår vi mangfoldighed i bred forstand og i tråd med rummelighed. Hos os er der rum til, at beboerne er forskellige og har forskellige måder at leve på. Mangfoldighed på Peder Lykke Centret handler ikke kun om nationalitet. Vi vil også have mangfoldighed, når det gælder kultur, køn, religion, handicap, seksualitet, traditioner og livshistorier. 
 
Medarbejdere med interkulturelle kompetencer
Medarbejderne på Peder Lykke Centret har gennem uddannelse og praktisk erfaring fået opbygget solide interkulturelle kompetencer og en viden om etniske minoriteter, der gør, at de kan understøtte den enkelte beboers ønsker og behov for pleje, omsorg og fællesskab.
 
Mangfoldigheden kommer også til udtryk i medarbejderstaben, hvor vi er mange forskellige mennesker med forskellige livshistorier, baggrund og nationaliteter. 
 
Mangfoldighed i måltiderne
I tilberedningen af maden tager vi særlige hensyn til beboernes individuelle behov, eksempelvis vegetarmad eller halal. Måltiderne på Peder Lykke Centret er primært bygget op omkring den danske madkultur. I takt med at vi bliver flere og flere med forskellige nationaliteter, er vi i dag begyndt at implementere menuer og fødevarer med rødder i lande uden for Danmark i de daglige måltider.
 
Religion
På Peder Lykke Centret, der er neutralt i både politisk og religiøst henseende, arbejder vi ud fra den grundholdning, at hvert enkelt menneske er unikt og altid har og skal have valgmuligheder - også når det gælder mulighederne for at praktisere sin tro.
 
Interkulturelt lokale
Det interkulturelle lokale er et neutralt og fleksibelt rum, som frit kan benyttes af beboere til aktiviteter på tværs af afdelingerne. Det giver beboerne mulighed for at praktisere deres religion, fejre forskellige højtider og dyrke forskellige interesse.
 
I lokalet findes der forskellige religiøse genstande, som beboerne kan benytte i forbindelse med religiøse handlinger, men de er også velkomne til at medbringe deres egne effekter. Medarbejderne vil være behjælpelige med at formidle kontakt til eksempelvis præster, imamer eller rabbiner i de tilfælde, hvor beboerne ønsker det.
 
Lokalet er også udstyret med et projektorsystem, der gennem billeder og lyd, giver beboerne mulighed for blandt andet at få oplevelsen af at høre gospel i en kirke, besøge en moské eller tage en tur på stranden.
 
Solvang Sogn
Peder Lykke Centret hører under Solvang Sogn. Beboerne har derfor mulighed for at deltage i gudstjeneste to gange om måneden - den 1. og den 3. tirsdag i hver måned. Det er præster fra Solvang Kirke, der afholder gudstjenesten i det interkulturelle lokale på Peder Lykke Centret.
 
Ønsker beboerne i stedet at komme til gudstjeneste i Solvang Kirke på søn- eller helligdage, kan der blive arrangeret kørsel mellem Peder Lykke Centret og Solvang Kirke. Ring til kirkekontoret for mere information på hverdage mellem 9.00-13.00 på telefon 32599161.
 
Stillerum
På Peder Lykke Centret er der et stille rum. Her er det muligt for beboere og brugere af centret at finde fred og ro eller bede en stille bøn. 
 
Læs mere om mangfoldighed i vores pjece ' Plejehjem for alle'. Den findes på 9 forskellige sprog:
 


 

plejehjemforalle-dk_web

plejehjemforalle_urdu_web

plejehjemforalle_tyrkisk-web

plejehjemforalle_somalisk-web

plejehjemforalle_mandarin-web

plejehjemforalle_farsi-web

plejehjemforalle_bks-web

plejehjemforalle_arabisk-web

plejehjemforalle_engelsk-web


Peder Lykkes Vej 63-65

2300 Kbh. S

 

Tlf.: 32 34 43 87

Peder Lykke Centret  •  Peder Lykkes Vej 63-65  •  2300 København S • Tlf.: 32 34 43 87