Print
 
Se detaljeret kontaktoplysninger
Til forsiden
Navigation:  Peder Lykke Centret  »  Organisation  »  Ekstern organisation

Ekstern organisation

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Peder Lykke Centret hører rent organisatorisk ind under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) Københavns Kommune, som igen hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget under Københavns borgerrepræsentation. 

Forvaltningen varetager opgaver inden for to hovedområder: aktiviteter og tilbud til ældre over 65 år og sundhed og forebyggelse for alle københavnere. Opgaverne omfatter blandt andet boliger og hjemmepleje til ældre, folkepension, hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme til ældre. 

Lokalområdekontor Amager

Lokalt hører Peder Lykke Centret til under Lokalområdekontor Amager, der fungerer som den fremskudte forvaltning mellem den centrale forvaltning og institutionerne på Amager. Konkret har de det overordnede ansvar for plejehjem, hjemmepleje, træningscentre, sundhedshuse, aktivitetscentre samt visitation til hjemmepleje, plejebolig og hjælpemidler samt forebyggende hjemmebesøg.

Visitationen på lokalområdekontoret er stedet, hvor ældre borgere eller pårørende henvender sig, når de ønsker hjælp og service fra kommunen. Visitationen vurderer, hvilken hjælp borgeren har brug for og visiterer derefter til et konkret tilbud. Det kan eksempelvis være praktisk hjælp i forbindelse med rengøring, hjælp og støtte til mad og måltider, hjælp og støtte til personlig pleje, sygepleje eller henvisning til ældrebolig, plejebolig eller aktivitetstilbud.

Til Lokalområdet Amager er der udover Peder Lykke Centret tilknyttet 4 andre plejehjem og 1 hjemmeplejeenhed, samt træningscenter og sundshedshus. Peder Lykkes Vej 63-65

2300 Kbh. S

 

Tlf.: 32 34 43 87

Peder Lykke Centret  •  Peder Lykkes Vej 63-65  •  2300 København S • Tlf.: 32 34 43 87