Print
 
Se detaljeret kontaktoplysninger
Til forsiden
Navigation:  Plejehjem  »  Tilsyn

Tilsyn

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemfører løbende uanmeldte tilsyn på alle plejecentre i kommunen for at sikre kvaliteten af indsatser og ydelser.
 
Det uanmeldte tilsyn, der gennemføres af en privat virksomhed, tager udgangspunkt i tre overordnede spørgsmål:
 
  • Får beboerne de visiterede midler i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som beboerne har retskrav på?
  • Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde?
  • Inddrages beboerne i opgaveløsningen i det omfang, de har ressourcer til det?   
 
 
Det sidste uanmeldte tilsyn på Peder Lykke Centrets plejehjem i juni 2016 konkluderer blandt andet, at
 
" Beboerne udtrykker tilfredshed med at bo på plejecentret og oplever selvbestemmelse og tryghed i hverdagen.Beboerne er tilfredse med omfanget af den hjælp, de modtager og tilfredse med kvaliteten af hjælpen i forhold til praktisk støtte og personlig pleje."
 
 
Du kan læse tilsynsrapporten for 2018 her:
 

 

 
Sundheds- og omsorgsforvaltningen gennemførte også i 2016 en brugerundersøgelse på plejehjemmet. Rapporten kan læses her:
 
  
 
Sundhedsstyrelsen gennemfører også uanmeldte tilsyn på alle landets plejehjem. Embedslægetilsynet skal kontrollere, at de sundhedsfaglige forhold er i overensstemmelse med lovgivningen samt medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats på plejehjemmene.
 
 
 

Peder Lykkes Vej 63-65

2300 Kbh. S

 

Tlf.: 32 34 43 87

Peder Lykke Centret  •  Peder Lykkes Vej 63-65  •  2300 København S • Tlf.: 32 34 43 87