Print
Sitemap
Se detaljeret kontaktoplysninger
Til forsiden
Navigation:  Plejehjem  »  Tilsyn

Tilsyn

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemfører løbende uanmeldte tilsyn på alle plejecentre i kommunen for at sikre kvaliteten af indsatser og ydelser.
 
Det uanmeldte tilsyn, der gennemføres af en privat virksomhed, tager udgangspunkt i tre overordnede spørgsmål:
 
  • Får beboerne de visiterede midler i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som beboerne har retskrav på?
  • Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde?
  • Inddrages beboerne i opgaveløsningen i det omfang, de har ressourcer til det?   
 
 
Det sidste uanmeldte tilsyn på Peder Lykke Centrets plejehjem i februar 2015 konkluderer blandt andet, at
 
 

"Beboerne trives og har en god hverdag. Beboerne føler sig trygge og oplever, at de har en god og respektfuld kontakt med medarbejderne i hverdagen. Beboerne oplever, at der udvises respekt for deres ønsker om levevis. Der er et aktivt miljø på plejecentret samt fællesskab og trivsel omkring måltiderne."

 
 
Du kan læse tilsynsrapporten for 2015 her:
 
 
Sundheds- og omsorgsforvaltningen gennemførte også i 2015 en brugerundersøgelse på plejehjemmet. Rapporten kan læses her:
 
  
 
Sundhedsstyrelsen gennemfører også uanmeldte tilsyn på alle landets plejehjem. Embedslægetilsynet skal kontrollere, at de sundhedsfaglige forhold er i overensstemmelse med lovgivningen samt medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats på plejehjemmene.
 
 
 

Peder Lykkes Vej 63-65

2300 Kbh. S

 

Tlf.: 32 34 43 87

Peder Lykke Centret  •  Peder Lykkes Vej 63-65  •  2300 København S • Tlf.: 32 34 43 87