​Børn, ældre og nybagte forældre kan fortsat mødes på Peder Lykke Centret

Mandag d. 4. marts var dagen for den sidste planlagte legestue, men heldigvis har legestuen fået mulighed for at fortsætte til glæde for beboere samt børn og forældre i lokalområdet.


 


Vores legestue har været en kæmpe succes, og vi kan derfor med glæde fortælle, at vi netop har fået bevilget penge til, at legestuen kan fortsætte helt frem til marts næste år! I legestuen er der rig mulighed for stimulering af alle sanser.


Rammerne vil fortsat være Værestedet, men fremover er det kl. 10.00-11.00 hver onsdag.


Siden oktober 2018 har babyer, forældre og nysgerrige beboere på Peder Lykke Centret hver mandag kunnet nyde godt af både musik, dans og sæbebobler i farverige omgivelser. Musikpædagog Anja Elisabeth Sand fra Anjas Musikskole sørger for musik og lege til legestuen. Sker der ændringer vil de altid fremgå af Anjas facebookside: AnjasMusikskole


To ensomme grupper forbindes

Legestuens formål er at få forældre på barsel og den ældre generation til at mødes. Begge befolkningsgrupper er nemlig i højere grad end andre i risiko for at blive socialt isolerede og derved komme til at føle sig ensomme. Derfor er legestuen støttet af ’Partnerskabspuljen for forebyggelse af ensomhed blandt ældre borgere’. I første omgang gjorde puljen det muligt at planlægge legestuen med Anja frem til marts måned i år, men de har nu har valgt at støtte legestuen yderligere, så legestuen kan forsætte endnu et år.


Det er fortsat gratis at deltage, og der kræves ingen tilmelding.

Peder Lykke Centret​

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@kk.dk

​​Fax: 32344386​