Medarbejdere​

"På Peder Lykke Centret ønsker vi i fællesskab at være en innovativ og attraktiv arbejdsplads med robuste og hjertevarme medarbejdere med stor faglig dygtighed."

​​

Medarbejderne er en essentiel del af Peder Lykke Centret. Med godt 130 fastansatte og 80 timelønnede dækker Peder Lykke Centrets medarbejdere over en bred vifte af faggrupper og fagområder inden for: pleje og omsorg, kost og ernæring, behandling, teknik og service, rengøring, administration samt undervisning og aktivitetstilbud.

​​

I medarbejdergruppen er der repræsentanter fra mere end 20 forskellige lande. Medarbejderne på Peder Lykke Centret arbejder tæt sammen og understøtter hinanden på tværs af centret. Det skaber et solidt fundament for faglig mangfoldighed og høj kvalitet i arbejdet.

​​

Ny medarbejder på Peder Lykke Centret

​Det er vigtigt for os, at nye medarbejdere føler sig godt taget imod og 'klædt på' til at kunne varetage de nye arbejdsopgaver. På Peder Lykke Centret strækker den samlede introduktionsperiode sig over 2-3 måneder alt efter faglig- og erfaringsmæssigbaggrund. Den består blandt andet af et konkret introduktionsforløb, forskellige introduktions- og opfølgningssamtaler samt kortere læringsforløb.

​​

Peder Lykke Centret 'samler' på dygtige medarbejdere - og vi har en høj faglig overlægger. Det betyder, at medarbejderne løbende bliver tilbudt efteruddannelse, kurser og supervision således, at de altid er opdaterede inden for deres arbejdsområder. På den måde sikrer vi, at arbejdsopgaverne udføres i takt med forandringer i lovgivningen og det omgivende samfund. I centrets 'Learning Lab' ydes der simulationstræning, hvor både medarbejdere og elever får trænet og udviklet den nyeste faglige viden inden for sygepleje.

​​

Som ansat på Peder Lykke Centret har du mange muligheder for at være aktiv og engagere dig i huset. Vi har blandt andet en personaleforening, der løbende arrangerer udflugter, fester og meget andet. Derudover har du fri adgang til vores motionsrum.​

Elever

​Peder Lykke Centret er et uddannelsessted for praktikelever i både hjemmeplejen og produktionskøkkenet. Elevsamarbejdet giver inspiration og udvikling i måden vi arbejder på, da der kontinuerligt stilles skarpt på de daglige arbejdsopgaver og således skabes rum for afprøvning af nye muligheder og forbedringer.

​​

Vi modtager elever inden for mange forskellige uddannelser og fagområder, eksempelvis ernæringsassistenter, social- og sundhedsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejerskere.

​​

Et godt arbejdsmiljø på Peder Lykke Centret

​Et godt arbejdsmiljø er altafgørende for den daglige trivsel på Peder Lykke Centret - både for medarbejdere, men også for beboere og brugere. Er arbejdsmiljøet i orden, undgår vi nemlig ulykker og arbejdsskader og skaber glæde og overskud blandt medarbejderne.

​​

Som en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder vi med styringssystemet 'Grøn Smiley'. Dette redskab hjælper os til at kortlægge, hvor vi skal sætte ind for at forebygge eksempelvis mistrivsel og arbejdsskader - og det skaber en øget opmærksom på vores arbejdshverdag, så vi kontinuerligt kan forbedre arbejdsmiljøet og forebygge miljøbelastninger.

I 2015 blev der foretaget en trivselsundersøgelse på Peder Lykke Centret med fokus på medarbejdernes generelle tilfredshed, motivation og engagement i deres arbejde. Som det fremgår af rapporten er der meget stor tilfredshed blandt medarbejderne på Peder Lykke Centret. Den næste store trivselsundersøgelse er planlagt til 2017.

​​

Læs trivselsrapporten her:

Københavns Kommune, trivselsundersøgelse, 2015​

Peder Lykke Centret​

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​