Vores værdigrundlag

Vi tror på, at værdier der rummer nysgerrighed, mod, tålmodighed og ejerskab skaber trivsel for de mennesker, der arbejder, bor og færdes på Peder Lykke Centret. Vi bruger værdierne som ”holdepunkt” i hverdagen og som grundlag for vores arbejde.

Mission

​At skabe et trygt liv og en god hverdag på Peder Lykke Centret for beboere, pårørende og brugere med det livsindhold, der er essentielt for den enkelte.

Vision

​Peder Lykke Centret er et sted, hvor vi rummer at være forskellige. Vi samarbejder alle om at skabe et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge, der bringer livskvalitet til den enkelte.

Kerneopgaven

​Det er vores fornemste opgave at skabe et unikt grundlag for det moderne seniorliv. 

Vi løser opgaven med fokus på: 

 • Et sammenhængende, værdigt og indholdsrigt seniorliv
 • Demokrati
 • Mestring af eget liv
 • Mangfoldighed og rummelighed
 • De rette muligheder og aktiviteter
 • Kreativitet, nytænkning og traditioner
 • Nær tilknytning til det omkringliggende samfund

Værdier​

TÅLMODIGHED

Vi er grundige og træder ofte et skridt tilbage for at få øje på den udvikling, vi skaber. Vi har tillid til at nogle indsatser tager tid, og at små skridt på vejen er værdifulde.

 • Vi rummer mangfoldigheden
 • Vi er indstillet på at arbejde langsigtet
 • Vi er vedholdende – og vi tør også sige nej
 • Vi skal anerkende og rose hinanden

​​

NYSGERRIGHED

Nysgerrighed skaber refleksion og dermed udvikling. Vi åbner vores døre mod verden omkring os og ser nye muligheder.

 • Vi anerkender mangfoldighed som en drivkraft
 • Vi opsøger ny viden, vi undrer os og vi prioriterer refleksion
 • Vi undersøger og har fokus på den positive hensigt bag al adfærd
 • Vi stiller åbne spørgsmål
 • Vi arbejder alle for et indholdsrigt arbejdsliv

EJERSKAB

Ejerskab opstår, når alle er engagerede og tager ansvar for deres opgaver samt opgaver, der opstår i situationen.

 • Vi arbejder loyalt ift. Eksisterende rammer og forventninger
 • Vi arbejder alle for en høj faglig kvalitet
 • Vi tager initiativ og bakker andres initiativer op
 • Vi arbejder selvstændigt og selvledende
 • Vi går positive og energiske på arbejde og hjem

MOD

Mod giver os kræfter og energi til forandringer, til at tage chancer og risikere at fejle.

 • Vi har mod til at delegere – give og modtage opgaver fra hinanden
 • Vi tør stille spørgsmålstegn ved vores og andres eksisterende praksis
 • Vi tør tage udfordringerne op
 • Vi forventer, at alle gør deres bedste og træffer beslutninger ud fra de forudsætninger, de har.

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​

Privatlivspolitik

Læs Peder Lykke Centrets privatlivspolitik her:

For borgere og pårørende

For medarbejdere