Visitation​

For at blive beboer på Peder Lykke Centrets plejehjem skal man visiteres til en plejebolig.

Det kan man blive ved at henvende sig til sit Lokalområdekontor.

​Bliv visiteret

Når du har henvendt dig til Lokalområdekontoret, vil en medarbejder fra kommunen vil besøge borgeren i hjemmet, hvor de sammen finder ud af, hvilket boligtilbud der passer bedst til borgeren. Der kan gå op til 3 uger, inden borgeren modtager svaret på sin ansøgning om en plejebolig. Herefter bliver borgeren skrevet op på en ventliste. Det er altid dem med størst behov, der får tildelt en plejebolig først.

Det er muligt for borgere i hele Københavns Kommune at komme til at bo på Peder Lykke Centrets plejehjem, ligesom det også er muligt for borgere uden for kommunen.​

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​

Privatlivspolitik

Læs Peder Lykke Centrets privatlivspolitik her:

For borgere og pårørende

For medarbejdere