Tilsyn​

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemfører løbende uanmeldte tilsyn på alle plejecentre i kommunen for at sikre kvaliteten af indsatser og ydelser.

Det uanmeldte tilsyn, der gennemføres af en privat virksomhed, tager udgangspunkt i tre overordnede spørgsmål:

  • Får beboerne de visiterede midler i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som beboerne har retskrav på?
  • Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde?
  • Inddrages beboerne i opgaveløsningen i det omfang, de har ressourcer til det?

​​

Det sidste uanmeldte tilsyn på Peder Lykke Centrets plejehjem i juni 2016 konkluderer blandt andet, at

" Beboerne udtrykker tilfredshed med at bo på plejecentret og oplever selvbestemmelse og tryghed i hverdagen.Beboerne er tilfredse med omfanget af den hjælp, de modtager og tilfredse med kvaliteten af hjælpen i forhold til praktisk støtte og personlig pleje."​

Du kan læse tilsynsrapporten for 2018 her:

Tilsynsrapport - uanmeldt, juni 2018

​​

Sundheds- og omsorgsforvaltningen gennemførte også i 2016 en brugerundersøgelse på plejehjemmet. Rapporten kan læses her:

Brugerundersøgelse 2016

​​

Sundhedsstyrelsen gennemfører også uanmeldte tilsyn på alle landets plejehjem. Embedslægetilsynet skal kontrollere, at de sundhedsfaglige forhold er i overensstemmelse med lovgivningen samt medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats på plejehjemmene.

Embedslægens tilsynsrapport 2015​

Peder Lykke Centret​

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​