Mangfoldighed

​Danmark er et mangfoldigt land, og vi får stadig flere og flere ældre, der har forskellige livsverdener og etnisk minoritetsbaggrund. Dem har vi et ansvar overfor.

I 2013 får Peder Lykke Centret en mangfoldighedsprofil, som det første og eneste i Danmark. Det sker som en del af Københavns Kommunes plan om at profilere plejehjemmene, så de i højere grad målretter sig borgernes individuelle behov og interesser. Det er en faglig profil, der passer fint ind i vores kultur, og det arbejde vi udfører på Centret.

På Peder Lykke Centret er vi ikke kun mangfoldige på Plejehjemmet. Det er vi over hele Centret.

Mangfoldighedsprofil - Hvad er det? ​

Vi er et samlingssted, hvor mennesker mødes og bor mellem hinanden på tværs af nationalitet, etnicitet, religion og sprog og interesser. Peder Lykke Centret henvender sig derfor til alle - både borgere med etnisk dansk baggrund og borgere med etnisk minoritetsbaggrund. På Peder Lykke Centret forstår vi mangfoldighed i bred forstand og i tråd med rummelighed. Hos os er der rum til, at beboerne og brugerne er forskellige og har forskellige måder at leve på. Mangfoldighed på Peder Lykke Centret handler ikke kun om nationalitet. Det gælder også kultur, køn, religion, seksualitet, traditioner og livshistorier. Vi møder vores brugere og beboere som unikke mennesker. Ved at være nysgerrige på deres livshistorier og levemåder opnår vi en forståelse af det enkelte individ, der skaber mulighed for, at vi kan rumme hver bruger og beboers individuelle behov.​​

Læs mere om, hvordan det er at bo på et mangfoldighedsplejehjem i folderen Plejehjem for alle her. Den findes på forskellige sprog. 

Hvordan tager det sig ud i praksis? ​

Alle plejecentre tager imod borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Så hvordan skiller det arbejde, vi udfører her på Peder Lykke Centret sig ud? Et treårigt forløb med udflugter, oplæg og workshops har skærpet medarbejdernes kompetencer i forhold til at omfavne borgere, der har en livsverden, der adskiller sig fra deres egen. I denne proces har køkkenetblandt andet udviklet deres madplaner, så det imødekommer efterspørgslen fra en mangfoldig borgergruppe. Det globale køkken er inspiration for køkkenpersonalet, og hver dag er der mulighed for at tilvælge en menu med halalkød. I vores stillerum kan beboere, brugere og medarbejdere eksempelvis bede og meditere, og vores interkulturelle lokale er indrettet med projektor og lyd, så vi efter behov kan omdanne det til en moské, kirke eller noget helt tredje. Det er også i vores interkulturelle lokale, at vi holder filippinsk jul, gudstjenester og andre arrangementer på brugernes og beboernes opfordring.

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​

Privatlivspolitik

Læs Peder Lykke Centrets privatlivspolitik her:

For borgere og pårørende

For medarbejdere