​Det Etniske Ressourceteam

Etnisk Ressourceteam er en kulturel- og sproglig brobyggende funktion. Det er et tilbud til alle borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der er i kontakt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Formålet er, at mødet mellem borgere med etnisk minoritetsbaggrund og SUF’s tilbud opleves bedst muligt, samt at borgeren på denne baggrund kan tage stilling på et oplyst grundlag. Erfaringer viser, at det forkorter komplicerede forløb, når der er en etnisk ressourceperson til stede.

Som borger kan du ønske, at der er en ressourceperson med, men det er medarbejderen der bestiller ressourcepersonen. 

Gør kommunikationen nemmere​

Etnisk Ressourceteam har base på Peder Lykke Centret, hvorfra alle besøg koordineres. Teamet er bestående af medarbejdere i SUF, hvilket vil sige, at ressourcepersonerne er sundheds- og omsorgsuddannede fagpersoner. I mødet med borgerne kombinerer de dermed deres sundhedsfaglige viden med deres sproglige- og kulturelle kompetencer. På den måde adskiller en ressourceperson sig fra en tolk. Ressourcepersonen indgår i mødet med borgeren som en kollega og samarbejdspartner til den medarbejder, der har bestilt opgaven.

I Etnisk Ressourceteam er der ca. 100 ressourcepersoner, der er ansat i forskellige dele af SUF. De taler tilsammen over 50 sprog. 

Hvad tilbyder Etnisk Ressourceteam?​

Ressourcepersonerne tilbyder personlig samtale og støtte ved fx:

  • Krisesituation, fx svær sygdom eller ensomhed​

  • Vejledning af borgere/pårørende/personale i tilfælde at mislykket kommunikation​

  • En situation, hvor borger eller pårørende har brug for en tredjeperson som mægler eller blot for at få afklaret spørgsmål​
  • Information om kommunale sundhedstilbud

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, så kontakt Nafisa Yusuf, koordinator for Etnisk Ressourceteam:​

Mail: etniskressourceteam@kk.dk

Telefon: 2381 7425​

Foldere om Etnisk Ressourceteam

​​​
Til borgere:

Info til medarbejdere i Omsorg- og sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune

Info til kommende ressourcepersoner

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​

Privatlivspolitik

Læs Peder Lykke Centrets privatlivspolitik her:

For borgere og pårørende

For medarbejdere