​Det Etniske Ressourceteam

Det Etniske Ressourceteam er et tilbud til borgere, der har etnisk minoritetsbaggrund og er i kontakt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i København. Formålet er at assistere borgere og deres pårørende for at optimere deres møde med sundhedsvæsenet og kommunale tilbud. Det Etniske Ressourceteam har base på Peder Lykke Centret, og er et tilbud til alle borgere, der er i kontakt med SUF samt medarbejdere i SUF. 

Gør kommunikationen nemmere​

Teamet er bestående af forvaltningens egne medarbejdere, hvilket vil sige at ressourcepersonerne er sundheds- og omsorgsuddannet personale, der let kan sætte sig ind i borgerens situation. De er desuden udvalgt til at indgå i teamet efter deres menneskelige og sproglige kompetencer til at tale med andre mennesker på deres modersmål, så de kan hjælpe hvor der er sproglige eller kulturelle barrierer.

Ved at matche en borger med en ressourceperson der har samme sproglige eller kulturelle baggrund, fremmes dialogen og forståelsen mellem kommunen og borgeren, så alle borgere sikres den rette hjælp uanset baggrund.

Hvad tilbyder Etnisk Ressourceteam?​

Ressourcepersonerne tilbyder personlig samtale og støtte ved fx:

  • Krisesituation, fx svær sygdom eller ensomhed​

  • Vejledning af borgere/pårørende/personale i tilfælde at mislykket kommunikation​

  • En situation, hvor borger eller pårørende har brug for en tredjeperson som mægler eller blot for at få afklaret spørgsmål​
  • Information om kommunale sundhedstilbud

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, så kontakt Ayse Döner, koordinator for Etnisk Ressourceteam:​

Mail: etniskressourceteam@kk.dk

Telefon: 2381 7425​

Foldere om Etnisk Ressourceteam

​​​
Til borgere:

Info til medarbejdere i Omsorg- og sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune

Info til kommende ressourcepersoner

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​

Privatlivspolitik

Læs Peder Lykke Centrets privatlivspolitik her:

For borgere og pårørende

For medarbejdere