Medarbejdere​ og trivsel

På Peder Lykke Centret ønsker vi i fællesskab at være en innovativ og attraktiv arbejdsplads med robuste og hjertevarme medarbejdere med stor faglig dygtighed. Derfor er arbejdsmiljø og trivsel i fokus hos os.​

Medarbejdere

Medarbejderne er en essentiel del af Peder Lykke Centret. Med godt 130 fastansatte og 80 timelønnede dækker vores medarbejdere over en bred vifte af faggrupper og fagområder inden for: pleje og omsorg, kost og ernæring, behandling, teknik og service, rengøring, administration samt undervisning og aktivitetstilbud. 


Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere afspejler vores mangfoldige profil og beboer sammensætning. Derfor har de rødder i mere end 20 forskellige lande. Hos os arbejder vi tæt sammen på tværs af fagligheder og understøtter hinanden på tværs af centret. Det skaber et solidt fundament for faglig og personlig mangfoldighed og dermed høj kvalitet i arbejdet.

Et godt arbejdsmiljø på Peder Lykke Centret

Et godt arbejdsmiljø er altafgørende for den daglige trivsel på Peder Lykke Centret - både for medarbejdere, men også for beboere og brugere. Er arbejdsmiljøet i orden, undgår vi nemlig ulykker og arbejdsskader og skaber glæde og overskud blandt medarbejderne.

Som en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder vi med konceptet 'Grøn Smiley'. Dette redskab hjælper os til at kortlægge, hvor vi skal sætte ind for at forebygge eksempelvis mistrivsel og arbejdsskader - og det skaber en øget opmærksom på vores arbejdshverdag hele året, så vi kontinuerligt kan forbedre arbejdsmiljøet og forebygge miljøbelastninger.

Lokalt på Peder Lykke Centret har vi indført Employer Branding, der forpligtiger os til løbende at udvikle alle medarbejdere gennem kurser, workshops og meget andet på tværs af afdelinger. Formålet er at øge vores samarbejde og ansattes stolthed for deres fag.​

Ny medarbejder på Peder Lykke Centret

Det er vigtigt for os, at nye medarbejdere føler sig godt taget imod og 'klædt på' til at kunne varetage de nye arbejdsopgaver. På Peder Lykke Centret strækker den samlede introduktionsperiode sig over 2-3 måneder alt efter faglig- og erfaringsmæssigbaggrund. Den består blandt andet af et konkret introduktionsforløb, forskellige introduktions- og opfølgningssamtaler samt kortere læringsforløb.

Peder Lykke Centret 'samler' på dygtige medarbejdere - og vi har en høj faglig overlægger. Det betyder, at medarbejderne løbende bliver tilbudt efteruddannelse, kurser og supervision, så de altid er opdaterede inden for deres arbejdsområder. I centrets 'Learning Lab' ydes der simulationstræning, hvor både medarbejdere og elever får trænet og udviklet den nyeste faglige viden inden for sygepleje.

​Som ansat på Peder Lykke Centret har du mange muligheder for at være aktiv og engagere dig i huset.

Vi har blandt andet en personaleforening, der løbende arrangerer udflugter, fester og meget andet. Derudover har du fri adgang til vores motionsrum.​​​

Elever og studerende

Peder Lykke Centret er et uddannelsessted for elever og studerende i både plejen, produktionskøkkenet og Aktivitetscentret.

Elev- og studerendesamarbejdet giver inspiration og udvikling i måden vi arbejder på, da der kontinuerligt stilles skarpt på de daglige arbejdsopgaver og således skabes rum for afprøvning af nye muligheder og forbedringer.

Vi modtager elever og studerende fra mange forskellige uddannelser og fagområder, eksempelvis ernæringsassistenter, social- og sundhedsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, psykomotoriske terapeuter samt sygeplejersker.

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​

Privatlivspolitik

Læs Peder Lykke Centrets privatlivspolitik her:

For borgere og pårørende

For medarbejdere