Medarbejdere​ og trivsel

På Peder Lykke Centret ønsker vi i fællesskab at være en innovativ og attraktiv arbejdsplads med robuste og hjertevarme medarbejdere med stor faglig dygtighed. Derfor er arbejdsmiljø og trivsel i fokus hos os.​

Medarbejdere

Medarbejderne er en essentiel del af Peder Lykke Centret. Med godt 130 fastansatte og 80 timelønnede dækker vores medarbejdere over en bred vifte af faggrupper og fagområder inden for: pleje og omsorg, kost og ernæring, behandling, teknik og service, rengøring, administration samt undervisning og aktivitetstilbud. 


Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere afspejler vores mangfoldige profil og beboer sammensætning. Derfor har de rødder i mere end 20 forskellige lande. Hos os arbejder vi tæt sammen på tværs af fagligheder og understøtter hinanden på tværs af centret. Det skaber et solidt fundament for faglig og personlig mangfoldighed og dermed høj kvalitet i arbejdet.

Et godt arbejdsmiljø på Peder Lykke Centret

Et godt arbejdsmiljø er altafgørende for den daglige trivsel på Peder Lykke Centret - både for medarbejdere, men også for beboere og brugere. Er arbejdsmiljøet i orden, undgår vi nemlig ulykker og arbejdsskader og skaber glæde og overskud blandt medarbejderne.

Som en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder vi med konceptet 'Grøn Smiley'. Dette redskab hjælper os til at kortlægge, hvor vi skal sætte ind for at forebygge eksempelvis mistrivsel og arbejdsskader - og det skaber en øget opmærksom på vores arbejdshverdag hele året, så vi kontinuerligt kan forbedre arbejdsmiljøet og forebygge miljøbelastninger.

Lokalt på Peder Lykke Centret har vi indført Employer Branding, der forpligtiger os til løbende at udvikle alle medarbejdere gennem kurser, workshops og meget andet på tværs af afdelinger. Formålet er at øge vores samarbejde og ansattes stolthed for deres fag.​

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​

Privatlivspolitik

Læs Peder Lykke Centrets privatlivspolitik her:

For borgere og pårørende

For medarbejdere