Aldring og Mangfoldighed
​ALMA

På Peder Lykke Centret arbejder vi for at ​mindske den  ulighed i sundhed, der eksisterer for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Gruppen af ældre med etnisk minoritetsbaggrund bliver stadig større. Dem har vi et ansvar overfor. Vi arbejder for at udbrede viden om aldring og mangfoldighed for at optimere mødet mellem borgere med etnisk minoritetsbaggrund og sundhedstilbud. 

På Peder Lykke Centret har vi mange års erfaring med at arbejde med ældre med etnisk minoritetsbaggrund. Vi udvikler os hele tiden, og den viden vi får, vil vi gerne dele med andre dele af sundheds- og omsorgssektoren, således at sundhedsfaglige medarbejdere er klædt bedst muligt på til at arbejde med ældre fra hele verden. Derudover arbejder vi for at forbedre information om sundhedstilbud til ældre med etnisk minoritetsbaggrund og deres pårørende.

Er du sundhedsfaglig medarbejdere og ønsker du at deltage i et kursus i interkulturelle kompetencer? Så er du meget velkommen til at kontakte os. 

Det er dejligt, når jeg trods sproglige og kulturelle udfordringer og manglende viden om beboernes baggrund, stadig kan give en god pleje og livskvalitet til beboeren

- Medarbejder på Peder Lykke Centret

Vi skal kunne forlænge det liv, som beboeren har haft, før beboeren flyttede på plejehjem. Det giver god livskvalitet, at man kan fortsætte det liv, man har haft hidtil med traditioner, vaner og så videre.

Sådan siger en medarbejder om arbejdet med mangfoldighed på Peder Lykke Centret. Vi ved, at kurser i interkulturelle kompetencer opleves af medarbejderne som givende i forhold til at kunne give den bedst mulige pleje til borgerne. Interkulturelle kompetencer indebærer at være brobyggende i mødet mellem mennesker med forskellige kulturelle baggrunde. Medarbejderne oplever at være klædt bedre på til at møde borgere, der har etniske og kulturelle baggrunde, der adskiller sig fra deres egne. Kurser har skærpet deres kompetencer i at være nysgerrige på hver enkelt borgers livshistorie og lægge deres egne forforståelser væk.

​Ønsker du også værktøjer, der kan understøtte dit arbejde med en mangfoldig borgergruppe?

Se en oversigt over kommende arrangementer her.

Du kan også kontakte os på telefon 3234 4387 eller på mail LL5E@kk.dk

Indsatser omkring aldring og mangfoldighed er støttet af Østifterne og Helsefonden.

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​

Privatlivspolitik

Læs Peder Lykke Centrets privatlivspolitik her:

For borgere og pårørende

For medarbejdere