​Det faglige grundlag for plejearbejdet på Peder Lykke Centret

​På Peder Lykke Centret skaber vi med udgangspunkt i vores værdigrundlag et sted med rummelighed og forståelse for det enkelte menneske. Vores mission er at skabe en tryg og god hverdag for beboerne med det livsindhold, der er essentielt for den enkelte. Det er vigtigt for os, at beboerne kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker - også når de flytter på plejehjem.

Det faglige grundlag for pleje- og omsorgsarbejdet på Peder Lykke Centret ligger således fint i forlængelse med Københavns Kommunes ældrepolitik 'lev stærkt - hele livet'.

Personcentreret pleje og omsorg

På Peder Lykke Centret arbejder vi ud fra socialpsykologen Tom Kitwoods teori om 'den personcentrede pleje og omsorg'. Det betyder, at det er det enkelte menneske med dets unikke behov, ønsker og oplevelser, der er i centrum. Vi behandler alle beboere som unikke individer, og vi planlægger plejen ud fra det enkelte menneskes liv.

​Ifølge Tom Kitwood er der fem grundlæggende behov, der skal opfyldes for at sikre det enkelte menneskes trivsel (se tegningen). De forskellige behov er nært forbundne. Opfyldelsen af et behov vil skabe større frihed, lyst og motivation til at få opfyldt nogle af de andre.

​På Peder Lykke Centret er det vores kerneopgave at hjælpe beboerne med at få opfyldt de forskellige behov uanset om de er psykologisk, social eller fysiske. For at kunne yde en personcentreret pleje er det nødvendigt for os at kende til den enkelte beboers liv, ønsker, vaner, værdier m.m. Derfor arbejder vi på Peder Lykke Centret aktivt med 'livshistorier'.

Livshistorier

​En livshistorie er noget, vi alle har med os, som former vores tanker og handlinger. Det liv, vi har levet med forskellige oplevelser og erfaringer, præger vores identitet og måden, vi forholder os til verden på. Vi eksisterer i det omfang, vi er i stand til at formidle historien om os selv. Vi opfordrer derfor vores beboere til at fortælle om sig selv og dele deres historier med os, så vi kan møde dem, der hvor de er, og skabe en genkendelig hverdag.

Ofte kan beboerne selv fortælle om deres liv og oplevelser, men familie og venner kan også bidrage til at huske episoder og minder. Samarbejdet med familie og venner er vigtigt for os, da det kan klæde os på med viden om, hvordan beboeren tidligere har levet sit liv i de tilfælde, hvor den enkelte beboer ikke selv er i stand til det, så vi bliver i stand til at yde den optimale støtte, pleje og omsorg.

​Interkulturel forståelse

At arbejde med personcentret omsorg og pleje betyder, at vi er opmærksomme på det enkelte menneskes særlige behov. Dette gør sig også gældende i forhold til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Med en profil som mangfoldighedsplejehjem skaber vi plads til, at den enkelte beboer kan fortsætte sin helt unikke livsførelse uanset nationalitet, kultur, traditioner, religion og interesser.​

Peder Lykke Centret​

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​