​Det faglige grundlag for plejen

​Det er vigtigt for os, at vores værdigrundlag er udgangspunktet for et hjem med rummelighed og forståelse for det enkelte menneske. Det er vores mål at skabe en tryg og god hverdag for vores beboere med plads til det indhold i livet, der er vigtigt for den enkelte. 

Det er vigtigt for os, at beboerne kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker – også når de flytter på plejehjem.

Personcentreret pleje og omsorg

Vores daglige arbejde tager udgangspunkt i en socialpsykolog ved navn Tom Kitwood, der har lavet en teori om ’den personcentrerede pleje og omsorg’. 

Det betyder at vi i vores arbejde tager udgangspunkt i hver beboers unikke behov, ønsker og oplevelser. ’Blomsten’ nedenfor viser 5 unikke behov som er nært forbundne; hvis et behov bliver dækket giver det frihed, lyst og motivation til at få opfyldt et nyt behov, hvilket giver livsglæde.

Derfor er det vores kerneopgave at hjælpe hver enkelt beboer med at få opfyldt de forskellige behov.

For at kunne give en personcentreret pleje er det vigtigt for os at kende til den enkelte beboers liv, ønsker, vaner, værdier med mere. Derfor arbejder vi på Peder Lykke Centret aktivt med 'livshistorier'.

Livshistorier

Vores liv indeholder alle forskellige oplevelser og erfaringer, som præger vores identitet og måden, vi ser verden på. 

Vi opfordrer derfor vores beboere til at fortælle om sig selv og dele deres livshistorier med os, så vi kan kende og respektere beboerens ønsker og skabe en genkendelig hverdag.

Ofte kan beboerne selv fortælle om deres liv og oplevelser, men familie og venner kan også bidrage til at huske episoder og minder. Samarbejdet med familie og venner er vigtigt for os, da det kan klæde os på med viden om, hvordan beboeren tidligere har levet sit liv i de tilfælde, hvor den enkelte beboer ikke selv er i stand til det, så vi alligevel er i stand til at yde den optimale støtte, pleje og omsorg.

Kulturel forståelse

At arbejde med personcentret omsorg og pleje betyder, at vi er opmærksomme på den enkelte beboers særlige behov. 

Som mangfoldighedsplejehjem har vi plads til, at den enkelte beboer kan fortsætte sin helt unikke livsførelse uanset nationalitet, kultur, traditioner, religion og interesser. 

Derfor har alle vores fastansatte været på kursus i interkulturelle kompetencer, og har derfor den nødvendige viden om, hvorfor det er vigtigt at alle kan fastholde deres traditioner og interesser – også selvom de er på et plejehjem. 

Det er ikke mindst vigtigt i forhold til beboere med etnisk minoritetsbaggrund, der kan have mange andre traditioner og vaner, end dem der oftest gør sig gældende på et plejehjem.

​​

Tilsyn​ med plejehjemmet

​For at sikre kvaliteten gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn på alle plejecentre i Københavns Kommune.

​Tilsynet gennemføres af en privat virksomhed og tager udgangspunkt i tre overordnede spørgsmål:

  • ​Får beboerne de tildelte midler i den kvalitet som kommunen har fastlagt, og som beboerne har krav på?
  • Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for faglig dokumentation og det daglige arbejde?
  • Inddrages beboerne i opgaveløsning, i det omfang de kan?

​​

​Du kan læse tilsynsrapporten for 2023 her:

Tilsynsrapport 2023

Uanmeldte tilsyn

Der gennemføres også uanmeldte tilsyn af Sundhedsstyrelsen på alle landets plejehjem, kaldet Embedslægetilsynet.

Embedslægetilsynet skal sikre, at de sundhedsfaglige forhold stemmer overens med lovgivningen og være med til at forbedre den sundhedsmæssige indsats på plejehjemmene.

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​

Privatlivspolitik

Læs Peder Lykke Centrets privatlivspolitik her:

For borgere og pårørende

For medarbejdere