​Organisation

Peder Lykke Centret er en selvejende institution. Det betyder, at centret ledes af en bestyrelse, der har indgået en driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Bestyrelsen er opbygget således, at den består af mindst 5 og højest 9 medlemmer, hvoraf hovedparten er beboere og brugere fra Peder Lykke Centret.

​​

Til den daglige drift af Peder Lykke Centret har bestyrelsen ansat en centerchef, der understøttes af 9 afsnitsledere.

Bestyrelsesformand

​Susanne Borch

​​

Centerchef

Mette Olsen

​​

Intern organisation

​Som det fremgår af organisationsplanen til højre, består Peder Lykke Centret af en fagstab, servicestab, 6 plejeafsnit, et 'Værested', et produktionskøkken, et aktivitetscenter og en daghøjskole.

​​

Til hvert af husets afsnit (dog ikke staben) er der tilknyttet et råd eller udvalg med deltagelse af brugere og beboere. Disse råd skal sikre, at Peder Lykke Centret drives så demokratisk som muligt og i overensstemmelse med centrets målsætning og værdigrundlag.​

Ekstern organisation​

​Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

​Peder Lykke Centret hører rent organisatorisk ind under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) Københavns Kommune, som igen hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget under Københavns borgerrepræsentation.

Forvaltningen varetager opgaver inden for to hovedområder: aktiviteter og tilbud til ældre over 65 år og sundhed og forebyggelse for alle københavnere. Opgaverne omfatter blandt andet boliger og hjemmepleje til ældre, folkepension, hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme til ældre.

Sundhed og Ældre - Kbh Syd

​Lokalt hører Peder Lykke Centret til under Sundhed og Ældre - Kbh Syd, der fungerer som den fremskudte forvaltning mellem den centrale forvaltning og institutionerne i Kbh Syd. Kbh Syd dækker Amager, Vesterbro, Valby samt Kongens Enghave. Konkret har de det overordnede ansvar for plejehjem, hjemmepleje, træningscentre, sundhedshuse, aktivitetscentre samt visitation til hjemmepleje, plejebolig og hjælpemidler samt forebyggende hjemmebesøg.​

​Visitationen er stedet, hvor ældre borgere eller pårørende henvender sig, når de ønsker hjælp og service fra kommunen. Visitationen vurderer, hvilken hjælp borgeren har brug for og visiterer derefter til et konkret tilbud. Det kan eksempelvis være praktisk hjælp i forbindelse med rengøring, hjælp og støtte til mad og måltider, hjælp og støtte til personlig pleje, sygepleje eller henvisning til ældrebolig, plejebolig eller aktivitetstilbud.

Vores værdigrundlag

Vi tror på, at værdier der rummer nysgerrighed, mod, tålmodighed og ejerskab skaber trivsel for de mennesker, der arbejder, bor og færdes på Peder Lykke Centret. Vi bruger værdierne som ”holdepunkt” i hverdagen og som grundlag for vores arbejde.

Mission

​At skabe et trygt liv og en god hverdag på Peder Lykke Centret for beboere, pårørende og brugere med det livsindhold, der er essentielt for den enkelte.

Vision

​Peder Lykke Centret er et sted, hvor vi rummer at være forskellige. Vi samarbejder alle om at skabe et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge, der bringer livskvalitet til den enkelte.

Kerneopgaven

​Det er vores fornemste opgave at skabe et unikt grundlag for det moderne seniorliv.

Vi løser opgaven med fokus på:

  • Et sammenhængende, værdigt og indholdsrigt seniorliv
  • Demokrati
  • Mestring af eget liv
  • Mangfoldighed og rummelighed
  • De rette muligheder og aktiviteter
  • Kreativitet, nytænkning og traditioner
  • Nær tilknytning til det omkringliggende samfund

Værdier

Kontakt os

Telefon: 32 34 43 87

​E-mail: plc@suf.kk.dk

​​Fax: 32344386​

Privatlivspolitik

Læs Peder Lykke Centrets privatlivspolitik her:

For borgere og pårørende

For medarbejdere